Ifølge en undersøgelse fra 2015 om arbejdsglæde blandt danskere svarede omkring en tredjedel af deltagerne, at de har mindst en dårlig arbejdsdag om ugen. Selvom det er helt normalt at have en dårlig dag på arbejdet en gang imellem, er en arbejdsdag om ugen alligevel en del dårlige dage. Disse dage har naturligvis store konsekvenser for både medarbejderne, men også for den virksomhed, de er ansat i. Herunder kan du læse mere om tre negative faktorer, du hurtigst muligt bør bekæmpe, hvis du ønsker gladere og mere motiverede medarbejdere.

Husk opbakningen

Ifølge undersøgelsen pegede mange af deltagerne på, at en manglende opbakning fra ledelsen har stor indflydelse på deres arbejdsglæde. Som leder har man en forpligtigelse til at bakke sine ansatte op. Helt simpelt betyder det, at du skal have tid til at lytte og tale med dine medarbejdere, når der er brug for det. Der skal være en gensidig respekt og tillid mellem dig og resten af holdet. Er der en god forståelse mellem jer, vil det samtidig gøre det meget lettere at hjælpe og give feedback til dine medarbejdere, uden at de føler sig overset eller misforstået.

Sørg for, at rollefordelingen er klar

Dernæst er det helt afgørende at klarlægge rollefordelingen på arbejdspladsen. Ingen må være i tvivl om, hvem der påtager sig hvilke opgaver og hvorfor. Er der uklare rutiner eller dårlig kommunikation, sidder medarbejderen tilbage med usikkerhed omkring, hvad han eller hendes rolle i firmaet egentlig er. Det kan i sidste ende føre til ærgerlige og tidskrævende fejl.

Anerkend og husk en grundig og klar feedback

En af de vigtigste motivationsfaktorer for rigtig mange mennesker er anerkendelse og feedback fra ledelsen. Giver du for sjældent feedback til dine medarbejdere, er det måske på tide at starte. Omkring 30 procent af undersøgelsesdeltagerne svarede, at de har dårlige arbejdsdage, fordi de ikke modtager nok feedback fra chefen. Som leder er det dit ansvar at fortælle medarbejderne, når de har gjort det godt, og hvornår arbejdsopgaverne ikke har levet op til standarden.