Der er rigtig, rigtig mange gode grunde til at skabe gode og stærke relationer internt på arbejdspladsen. Blandt andet kan det faktisk være med til at nedbringe mængden af sygedage. Det kan desuden bidrage til, at I når endnu længere som virksomhed.

I bliver bedre til at rose hinanden

Hvis I har det godt sammen på arbejdspladsen, bliver det med stor sandsynlighed nemmere for jer at rose hinanden. Det virker måske banalt, men det har virkelig stor betydning for både ens arbejdsglæde og arbejdsindsats. Føler man, at man får anerkendelse for sit slid og slæb, bliver man nemlig i høj grad motiveret til at gøre det godt på jobbet. Ved at være gode til at rose hinanden sørger I altså for, at I alle sammen gør jeres allerbedste – og bliver anerkendte for det. Det skaber et godt og givende arbejdsmiljø.

I kan i højere grad udfordre hinanden

Det er naturligvis godt at kunne rose og anerkende hinanden. Det er imidlertid også rigtig godt at kunne udfordre hinanden, således at I konstant udvikler jer og bliver endnu bedre. At udfordre hinanden kan blive nemmere ved, at I kender hinanden rigtig godt, og dette er endnu en grund til, at de gode relationer skal prioriteres på arbejdspladsen. Hvor man muligvis ikke tør udfordre en ukendt kollegas synspunkter eller holdninger, tør man gøre det, hvis man har en stærk relation til vedkommende, og det kan der komme rigtig meget godt ud af.

I kan sparre på kryds og tværs

En sidste fordel ved de stærke relationer er, at de åbner op for endnu mere sparring på kryds og tværs i virksomheden. Kører du fast i et projekt eller i en udfordring, vil du i højere grad spørge dine kollegaer til råds, hvis du føler, at der er en personlig forbindelse imellem jer. Har I intet med hinanden at gøre, er der risiko for, at du kommer til at sidde alene med udfordringen og stirre dig fuldkommen blind på løsningsmulighederne. Med stærke relationer kan du sparre med andre og dermed hurtigere komme videre i processen.