februar 15, 2023

Gode råd til indgåelse af erhvervslejekontrakt

Som førstegangslejer af kontorlokaler eller andre former for erhvervslokaler kan der nemt opstå en række tvivlsspørgsmål i forbindelse med indgåelsen af erhvervslejekontrakten for lejemålet. Når der er tale om en erhvervslejekontrakt, gælder der nemlig en række andre vilkår sammenlignet med en lejekontrakt til privat beboelse, som de fleste nok er en anelse mere bekendte med.

Men hvad skal man så være opmærksom på, når man indgår en kontrakt vedrørende et erhvervslejemål?

Skal der udarbejdes en skriftlig erhvervslejekontrakt?

For det første behøver man faktisk ikke at lave en skriftlig erhvervslejekontrakt. Det kan måske lyde spøjst, men der skal ifølge erhvervslejeloven kun udarbejdes en kontrakt, hvis enten lejer eller udlejer stiller krav til det. 

Selvom der ikke nødvendigvis behøver at udarbejdes en lejekontrakt for lejemålet, anbefales det altid at gøre det alligevel. Det er særligt vigtigt i forbindelse med at undgå misforståelser, tvivlsspørgsmål og konflikter mellem lejer og udlejer.

Hvis der ikke laves en aftale om at udarbejde en kontrakt, vil udlejningen i stedet blot reguleres af erhvervslejeloven. Det kan betyde, at man mister indflydelse på forhold, som ellers ville være yderst relevante for ens virksomhed. Mens indholdet af en lejekontrakt til privat beboelse er bestemt af lejeloven, er der nemlig langt højere aftalefrihed i en erhvervslejekontrakt.

Hvad er ellers vigtigt at være opmærksom på?

Når udlejer og lejer har udformet kontrakten, er det vigtigt at gennemgå den grundigt, inden der skrives under.

En af de ting, som er særligt vigtig at tjekke, er anvendelsesbestemmelsen, da den bestemmer, hvilken type virksomhed man må drive fra lejemålet. Derfor skal man sikre sig, at beskrivelsen passer med planerne for virksomheden.

Derudover skal der altid være enighed om størrelsen på huslejen og eventuelle huslejereguleringer, som kan følge under lejeperioden. Samtidig er det også en god idé at undersøge, om du som lejer skal betale for udgifter ud over huslejen.

Noget andet essentielt er at være opmærksom på afståelsesretten. Har man som lejer for eksempel et mål om at sælge sin virksomhed en skønne dag, vil afståelsesretten give lejer mulighed for at overlade lejemålet til køberen af virksomheden, uden at der bliver ændret i lejekontrakten.

Det er desuden altid fordelagtigt at have helt styr på vilkårene for en eventuel opsigelse af lejemålet.

Har man den mindste tvivl om indgåelsen af en erhvervslejekontrakt, anbefales det i høj grad at søge råd og vejledning fra fagfolk i branchen, der kan sørge for, at hele processen forløber, som den skal.

SHARE:
nyheder 0 Replies to “Gode råd til indgåelse af erhvervslejekontrakt”